«BÜLBÜL» leyhasınıñ maqsadı

Til nesilden-nesilge aşlanğan taqdirde yaşamağa devam ete. Akis alda, ğayıp olmaq havfı büyüktir.

Meselâ, balalar evde öz tilini tuvğan til olaraq ögrenmeseler, olarnıñ ana-babaları tilni añlap, balalarınen laqırdı etmeseler, üyken nesil tilni bilip, onı siyrek qullansa, öz tilinde laqırdı etken soñki insan ile til de ğayıp ola.

Büyük telükede olğan qırımtatar tilini nasıl etip saqlamaq mümkün? Qırımtatar tili ocaları, psiholog, icatkâr insanlar bu mesele etrafında birleşip, elinden kelgenini yapmağa qarar aldılar. Birleşüv neticesinde «BÜLBÜL» leyhası peyda oldı.

Biz kiçik yaşta olğan balalar içün qırımtatar tilini ögretken bir resursnı azırlamaq istedik. Oquv esnasını ise, multfilmler, meraqlı vazifeler, qullanmalar, masal ve yırlar vastasınen oyun şeklinde keçirmekni ziyade uyğun olacaqtır dep kördik.

Zira muzıka, animatsiya, yaratıcılıq – balanıñ til qabiliyetlerini inkişaf ettirgen vastalardır. Olar kiçiklerniñ duyğularına tesir etip, eyi teessuratlar bağışlay ve tilni menimsemege yardım ete.

«BÜLBÜL» leyhasınen bağlı iş 2020 senesi başlandı. İcadiy taqım bir yıldan ziyade multfilm qaramanlarınıñ sızıluvı, metinlerniñ yazıluvı, metodik qullanmalarnıñ azırlanuvı, masallarnıñ saylânuvı ve tahrir etilüvi, muzıkanıñ yazıluvı ile aranjörlenüvi ve seslendirüvnen meşğul edi.

Hususan ana tilimizniñ qanun-qaidelerinen bağlı meselelerde zorluqlar rastkeleceginden emin edik.

Bu sebepten filolog ve ocalarımız saylâğan er bir sözni «elekten keçirdiler», til mütehassıslarınen mesleatlaştılar. Multfilmlerge 5 yaşına keleyatqan balanıñ bilmesi zarur olğan sözlerni kirsettik.

Leyhamızda 1997 senesinden soñra tayinlengen ve tilimizniñ inceliklerini akis etken latin grafikasını qullandıq.

Kelişken qaramanlarnıñ resimlerini sızdıq, olarnıñ bulunğan yeri – Vatanımız Qırım oldı. Muzıkağa da büyük diqqat ayırıldı. Er bir multfilm içün ayrı-ayrı yırlar yazıldı.

Zanımızca, böyle bir multfilmler balalarnıñ psihikasına müsbet tesir ete, hafıza, mantıq, eşitüv ve telâffuz qabiliyetlerini inkişaf ettire.

Leyhamız em qırımtatar balaları, em de diger millet vekilleri içün faydalı olacağına inanamız.

Bülbül
Address:Menzil Контактний індекс Şeher, ülke
Phone:Контактнийтелефон Email:Контактний email