QIRIMTATAR MASALLARI
Qırmısqanen çegertki

"Qırmısqa ve çegertki" aqiqiy dostluq aqqında bir masaldır. Çegertki dostunı ölümden qurtarmaq içün bir çoq manialardan keçe, başqa qaramanlarnen til tapışıp añlaşa. Niyetinden vazgeçmey, elinden kelgenini yapa ve vazifesini becere. Masal aqiqiy dostluq nasıl olmaq kerekligini köstere.

Bülbül
Address:Menzil Контактний індекс Şeher, ülke
Phone:Контактнийтелефон Email:Контактний email